Proje Hakkında

Projenin Amacı

Projenin amacı, etkin korunan alan yönetimi ve bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasını üretim alanlarına dahil ederek Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını iyileştirmektir.

Belgeleri Görüntüle

Proje Çıktıları

BİLEŞEN 1. Bozkır biyoçeşitliliğini korumak için korunan alan sisteminin etkinliği arttı
Çıktı 1. Yeni bozkır koruma alanı kuruldu ve faaliyete geçti
Çıktı 2. Oluşturulan ve uygulanan üç step koruma alanı için etkin yönetim planları
Çıktı 3. Üç step koruma alanı için sıkı bir izleme programı oluşturuldu

BİLEŞEN 2. Bozkır biyoçeşitliliğinin korunması üretim alanlarında yaygınlaştırıldı
Çıktı 1. Üç step koruma alanı ve ilgili tampon bölge genelinde faaliyet gösteren sürdürülebilir otlatma yönetimi programı
Çıktı 2. Üç step koruma alanında izlenen sürdürülebilir otlatma yönetimi programı etkileri
Çıktı 3. Yerleştirilen pastoralistler için model step koruma eğitim programı

BİLEŞEN 3. Bozkırın etkin korunması için oluşturulan ortam
geniş arazilerde biyolojik çeşitlilik
Çıktı 1. Şanlıurfa İli bozkır koruma stratejisi ve ilgili çevre iyileştirmelerinin uygulanması
Çıktı 2. Ulusal bozkır koruma stratejisi ve ilgili çevre iyileştirmelerinin oluşturulması
Çıktı 3. Karar vericiler ve kaynak yöneticileri için ulusal bozkır koruma eğitimi ve farkındalık programı

Proje Yürütücü Ortakları

Tarım ve Orman Bakanlığı(TOB); Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü

Süre

Başlangıç Tarihi Mart 2017, Bitiş Tarihi 2020 - Dört (4) Yıl (18 ay uzatma - bitiş tarihi Eylül 2022)

Proje Yönlendirme Komitesi

Proje Yönlendirme Komitesi (PSC), projenin koordinasyonundan sorumlu en yüksek karar verici komitedir. Proje faaliyetleri, PSC'nin rehberliğinde Proje Yönetim Birimi (PMU) tarafından yürütülür. Proje Yürütme Kurulu Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili Genel Müdürlükleri, Şanlıurfa Valiliği ve FAO temsilcileri ile Harran Üniversitesi'nden bir temsilci Yönlendirme Kurulu Üyeleridir.

Belgeleri Görüntüle