Proje Alanları

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (GCP/TUR/061/GFF) Şanlıurfa sınırları içinde üç pilot proje alanında uygulanmaktadır. Bu alanalar; Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ bozkırlarıdır. Üç Proje alanı da Türkiye’de göreceli olarak parçalanmamış ve bütünlük gösteren geniş bozkır alanlarını barındıran, koruma öncelikli alanlardır.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Kizilkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası,  4915 sayılı yasaya göre 2006 yılında ilan edilmiştir. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsü Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) koruma kategorisilerinden IV. Kategori olan “Habitat/Tür Koruma Alanı” na tekabül etmektedir. Başta ceylan (Gazelle marıca) olmak üzere bozkır tür ve habitatlarının , etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla yönetilmektedir.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın sınırı 01.06.2020 tarihli ve 2589 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile revize edilmiş ve yeni alanı 15.337 hektar olarak 02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Belgeleri Görüntüle

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Tek Tek Dağları Milli Parkı   2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre 2007 yılında ilan edilmiştir. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) koruma kategorisilerinden 1b. Kategorine tekabül etmektedir. Şanlıurfa’daki ova bozkırlarının ve çalılık habitatların örneklerini barındıran önemli bir korunan alandır. Milli Park bozkır biyolojik çeşitliliği açısından önemlidir.  Kültüre alınmış türlerin yabani akrabaları ve ayrıca  2.255 ha'lık bir alanda saf populasyon olarak doğal yayılış gösteren Menengiç-Yabani fıstık (Pistacia palaestina Boiss) türünün önemli yaşam alanıdır. Tarihi ve arkeolojik değerler açısından da tarihi çok eskilere dayanan (Epi- Paleolitik Dönem, M.Ö. 12000-10000) ve içinde oldukça önemli alanlar, kalıntılar bulunduran bir bölgedir.

Belgeleri Görüntüle

Karacadağ Bozkırları

Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan birisid’ir.  Karacadağ, büyük bir bölümü Diyarbakır ilinin güneybatısı ile Şanlıurfa ilinin kuzeydoğusu arasında uzanan sönmüş volkanik bir dağdır. Özellikle kültüre alınmış türlerin yabani akrabalarına ev sahipliği yapan alan, halihazırda bir koruma statüsüne sahip değildir. Karacadağ’ı önemli kılan en ónemli özellik pek çok kültüre alınmış türün yabani akrabalarının önemli bir yaiam alanı olmasıdır. Mercimek, nohut, mürdümük ve buğdayın atalarının bölgede bulunması ve tarımının yapıldığı ilk alanlardan biri olması Karacadağı daha da önemli kılamaktadır. 

Belgeleri Görüntüle